Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (2024)

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook
Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (1)
Jungkook
là thành viên củaBTSvà một ca sĩ.
Ở bên dưới, bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các hình xăm của anh ấy tính đến tháng 8 năm 2020!

Những điều lý thú:Hình xăm trên tay phải tượng trưng cho chính anh ấy và anh ấy có ảnh gif hình xăm bàn tay của chính mình trên Instagram.

Jungkook có ít nhất 18 hình xăm được biết đến:
1.Hoa hổ/Xin hãy yêu em
2. Không rõ
3. Bàn tay xương
4.06.13
5. SỰ THẬT/TUỔI TRẺ (?)
6. QUÂN ĐỘI
7. J
8. Một trái tim màu tím
11. Thà chết còn hơn ngầu
12. +++
13. Biểu tượng cảm xúc có khuôn mặt buồn bã
14. Sọc đen
15. Một chiếc vương miện
16. Logo ARMY
17. Không rõ
18.Mắt có con ngươi màu đỏ

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (2)Một bông hoa trên cẳng tay của anh ấy là mộthoa hổ, bông hoa tháng sinh của anh ấy có viết “hãy yêu tôi" đằng sau nó.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (3)Có một số suy đoán về hình xăm này, nhưng thật không may, không có bức ảnh nào tốt hơn để xác định nó.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (4)MỘTbàn tay gầy guộchình xăm đá trên, đặt trên cánh tay phải của mình.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (5)Anh ấy có ngày ra mắt của BTS (ngày 13 tháng 6) được xăm dưới ngón cái ở bàn tay phải.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (6)Hình xăm này lần đầu tiên được nhìn thấy ởBTS'ON's Kinetic Manifesto Film vào ngày 21 tháng 2 năm 2020. Có tin đồn rằng đó có thể là một hình xăm phù hợp vớiGOT7Yugyeom và Mark nói rằng “SỰ THẬT“. Cũng có khả năng nó ghi là “TUỔI TRẺ”.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (7)Lần đầu tiên anh được nhìn thấy với bộ hình xăm đầy đủ này trên tay phải vào ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại sân bay sau khi trở về sau kỳ nghỉ.QUÂN ĐỘItrên đốt ngón tay của anh ấy có hai ý nghĩa. Một làBTStên fandom của nó, một tên khác đại diện cho mỗi fandomBTScác thành viên:MỘT(V) – TaeHyung,RM– Nam Joon (nghệ danh của anh ấy),CỦA TÔI– Min Yoon (Suga),JM– Jimin (thêm chữ J từ ngón đeo nhẫn của anh ấy) vàJ– Jungkook, Jin, J-Hope. Anh ấy có hình xăm này tại tiệm xăm ở đảo Geoje.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (8)Lần đầu tiên anh ấy được nhìn thấy với nó vào ngày 19 tháng 9 năm 2019. Bức thưJlà viết tắt của tên riêng của mình cũng như hai tên khácBTSthành viên Jin và J-Hope. Nó được đặt trên ngón đeo nhẫn của anh ấy. Anh ấy có hình xăm này tại tiệm xăm ở đảo Geoje.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (9)MỘTtím nghet bên phải của anh ấy là viết tắt của “Anh yêu em”. Lần đầu tiên anh ấy được nhìn thấy với nó vào ngày 19 tháng 9 năm 2019.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (10)Phương châm sống và lời bài hát NirvanaTránh xanói “thà chết còn hơn mát mẻ“. Nó ở trên cánh tay phải của anh ấy.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (11)Lần đầu tiên anh được nhìn thấy với bộ hình xăm đầy đủ này trên tay phải vào ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại sân bay sau khi trở về sau kỳ nghỉ. Những thứ kia+++một số người coi như *** giữa các đốt ngón tay của anh ấyBTSvà ARMY mãi mãi. Làm cho nó thành một tác phẩm đầy đủ.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (12)MỘTbiểu tượng cảm xúc khuôn mặt buồn bã🥴trên ngón giữa của anh ấy.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (13)Ba màu đen đậmsọctrên cánh tay phải của mình. Đó là một phần của lá cờ Hàn Quốc, có nghĩa là công lý. Người ta nói hình xăm này đại diện cho nơi anh ấy đến.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (14)MỘTvương miệnhình xăm nói với ARMY rằng họ là vua. Anh ấy được nhìn thấy nó lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại sân bay. Anh ấy mua nó tại tiệm xăm ở đảo Geoje.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (15)Hình xăm này ở bên phải bàn tay của anh ấy làBTS'SLogo Quân đội. Khi bạn kết hợp nó với logo chính thức của BTS, nó sẽ tạo ra một tấm khiên. Anh ấy có hình xăm này cùng với những hình xăm còn lại mà bạn có thể tìm thấy trên bàn tay này tại cửa hàng xăm hình ở Đảo Geoje. Lần đầu tiên anh ấy được nhìn thấy nó vào ngày 19 tháng 9 năm 2019.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (16)Lần đầu tiên anh ấy được nhìn thấy với hình xăm này trong một bức ảnh từ tiệm xăm ở Đảo Geoje vào năm 2019 khi anh ấy đang làm bàn tay phải của mình với nhiều mảnh nhỏ. Thật không may, nó vẫnkhông xác địnhchính xác thì đây là gì Một đỉnh nhỏ cũng được thể hiện trongBTSPhim Kinetic Manifesto của “ON” khiến người hâm mộ tin rằng đó là một hình xăm thực sự.

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (17)Cuối tháng 8 năm 2020, BTS đã phát hành tập 2 của bộ phim “Trong SOOP”.Trong tập này,Jungkook được phát hiện có trang phục mới trên tay áo, được cho làmắt có con ngươi màu đỏ. Các nhà sản xuất của chương trình đã quyết định làm mờ hình xăm của anh ấy và không có bức ảnh nào đẹp hơn vào lúc này. Ngoài ra, ý nghĩa của hình xăm này vẫn chưa được biết.

Xem thông tin và hồ sơ của Jungkook

được thực hiện bởi ♡julyrose♡

Ghi chú:Vui lòng không sao chép-dán nội dung của trang này sang các trang/địa điểm khác trên web. Nếu bạn sử dụng thông tin từ hồ sơ của chúng tôi, vui lòng đặt liên kết tới bài đăng này. Cảm ơn rất nhiều!🙂– Kprofiles.com

(Đặc biệt cảm ơn heyyy, Evelyne, jeonsflirty)

Hình xăm nào sau đây của Jungkook mà bạn yêu thích nhất?

Có ai trong số họ truyền cảm hứng cho bạn để có được của riêng bạn? Bạn có thêm thông tin gì về những hình xăm này không? Có lẽ chất lượng hình ảnh tốt hơn? Hãy bình luận bên dưới. 😊

Thẻhình xăm bts Jungkook Hình xăm của Jungkook Hình xăm của Kim Jungkook kpop hình xăm

Ý nghĩa và hình xăm của Jungkook (Đã cập nhật!) - Profile K-pop (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 6314

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.